آرمان گستر فرزانگان سپاهان

شرکت آرمان گستر فرزانگان سپاهان (سهامی خاص) در تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ به شماره ثبت ۶۱۵۷۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۹۹۲۵۱۲ به منظور سرمایه‌گذاری در سهام سایر شرکتها در اداره ثبت شرکتهای اصفهان به آدرس: خیابان وحید، خیابان خاقانی، پلاک ۵۵۲ طبقه پنجم به ثبت رسیده است.

شرکت امید اندیشه سپاهان

شرکت امید اندیشه سپاهان (سهامی خاص) در تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۰۶ به شماره ثبت ۶۱۴۹۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۹۶۷۴۹۲ به منظور سرمایه‌گذاری در سهام سایر شرکتها در اداره ثبت شرکتهای اصفهان به آدرس: خیابان وحید، خیابان خاقانی، پلاک ۵۵۲ طبقه همکف به ثبت رسیده است.

 ردیف عنوان آرمان نوین فرزانگان صبا آرمان نوین ارمغان صبا شرکت تعمیرات نیروی برق اصفهان شرکت کوثر صنعت پارسیان
مالک ۲۱.۲۵% پترو ایمن سپاهان مالک ۳۰%پترو ثمین سپاهان
تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد
۱ آرمان گستر فرزانگان سپاهان ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ ۲۳ ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ ۲۳ ۸۵,۰۰۰ ۱۷ ۹۸۰ ۴۹
۲ امید اندیشه سپاهان ۲۳,۷۵۰,۰۰۰ ۲۳/۷۵ ۲۳,۱۲۰,۰۰۰ ۲۳/۱۲ ۸۷,۵۰۰ ۱۷/۵       –       –