آرمان گستر فرزانگان سپاهان

شرکت آرمان گستر فرزانگان سپاهان (سهامی خاص) در تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ به شماره ثبت ۶۱۵۷۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۹۹۲۵۱۲ به منظور سرمایه‌گذاری در سهام سایر شرکتها در اداره ثبت شرکتهای اصفهان به آدرس: خیابان وحید، خیابان خاقانی، پلاک ۵۵۲ طبقه پنجم به ثبت رسیده است.

شرکت امید اندیشه سپاهان

شرکت امید اندیشه سپاهان (سهامی خاص) در تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۰۶ به شماره ثبت ۶۱۴۹۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۹۶۷۴۹۲ به منظور سرمایه‌گذاری در سهام سایر شرکتها در اداره ثبت شرکتهای اصفهان به آدرس: خیابان وحید، خیابان خاقانی، پلاک ۵۵۲ طبقه همکف به ثبت رسیده است.

پترو پرتو پاسارگاد

شرکت پترو پرتو پاسارگاد (سهامی خاص) در تاریخ ۱۳۹۲/۰۴/۳۰ به شماره ثبت ۵۰۳۸۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۸۸۸۴۹ به منظور سرمایه‌گذاری در سهام سایر شرکتها در اداره ثبت شرکتهای اصفهان به آدرس: خیابان توحید جنوبی، کوچه شهید ورپشتی ۱۴، پلاک ۲۶، طبقه سوم به ثبت رسیده است.

ردیف

عنوان

آرمان نوین فرزانگان صبا

مالک ۲۱.۲۵% پترو ایمن سپاهان

آرمان نوین ارمغان صبا

مالک ۳۰%پترو ثمین سپاهان

شرکت تعمیرات نیروی برق اصفهان

شرکت پترو ساخت چهلستون

شرکت کوثر صنعت پارسیان

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

۱

آرمان گستر فرزانگان سپاهان

۲۳,۰۰۰,۰۰۰

۲۳/۰۰

۲۳,۰۰۰,۰۰۰

۲۳/۰۰

۸۵,۰۰۰

۱۷/۰۰

۱,۷۴۰

۱۷/۴۰

۹۸۰

۴۹/۰۰

۲

امید اندیشه سپاهان

۲۳,۷۵۰,۰۰۰

۲۳/۷۵

۲۳,۱۲۰,۰۰۰

۲۳/۱۲

۸۷,۵۰۰

۱۷/۵۰

۱,۷۵۰

۱۷/۵۰

۰

۰/۰۰

۳

پترو پرتو پاسارگاد

۵,۰۰۰,۰۰۰

۵/۰۰

۷,۵۰۰,۰۰۰

۷/۵۰

۰

۰/۰۰

۳,۰۰۰

۳۰/۰۰

۰

۰/۰۰