آرمان گستر فرزانگان سپاهان

شرکت آرمان گستر فرزانگان سپاهان (سهامی خاص) در تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ به شماره ثبت ۶۱۵۷۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۹۹۲۵۱۲ به منظور سرمایه‌گذاری در سهام سایر شرکتها در اداره ثبت شرکتهای اصفهان به آدرس: خیابان وحید، خیابان خاقانی، پلاک ۵۵۲ طبقه پنجم به ثبت رسیده است.

شرکت امید اندیشه سپاهان

شرکت امید اندیشه سپاهان (سهامی خاص) در تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۰۶ به شماره ثبت ۶۱۴۹۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۹۶۷۴۹۲ به منظور سرمایه‌گذاری در سهام سایر شرکتها در اداره ثبت شرکتهای اصفهان به آدرس: خیابان وحید، خیابان خاقانی، پلاک ۵۵۲ طبقه همکف به ثبت رسیده است.

پترو پرتو پاسارگاد

شرکت پترو پرتو پاسارگاد (سهامی خاص) در تاریخ ۱۳۹۲/۰۴/۳۰ به شماره ثبت ۵۰۳۸۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۸۸۸۴۹ به منظور سرمایه‌گذاری در سهام سایر شرکتها در اداره ثبت شرکتهای اصفهان به آدرس: خیابان توحید جنوبی، کوچه شهید ورپشتی ۱۴، پلاک ۲۶، طبقه سوم به ثبت رسیده است.