شرکت آرمان نوین فرزانگان صبا (سهامی خاص) در تاریخ ۱۳۹۷/۰۲/۱۱ به شماره ثبت ۵۲۵۷۳۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۵۶۰۹۸۲ به منظور سرمایه‌گذاری در ۲۱.۲۵% سهام شرکت صنایع شیمیایی پترو ایمن سپاهان در اداره ثبت شرکت های تهران به آدرس: خیابان شهید مطهری، خیابان علی اکبری، نبش کوچه حاج محمدیان، ساختمان پارسا، پلاک ۴، واحد ۸ به ثبت رسیده است.

سرمایه ثبت و پرداخت شده شرکت ۱۰۰ میلیارد ریال می باشد.

شرکت آرمان نوین پیشگامان صبا دارنده ۴۷ % از سهام این شرکت می باشد.

سرمایه پذیر: 

شرکت صنایع شیمیایی پترو ایمن سپاهان در تاریخ ۱۳۸۴/۱۱/۰۴ به شماره ثبت ۲۶۳۷۸ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۷۱۳۱۵ در اداره ثبت شرکتهای اصفهان به آدرس: شهرضا، شهرک صنعتی رازی، خیابان فاز ۱، خیابان رنگ سازان، بلوک ۴ پلاک ۳۷ به ثبت رسیده است.

سرمایه ثبت و پرداخت شده شرکت ۲۸۰ میلیارد ریال می باشد.

سهامداران شرکت به شرح ذیل می باشد:

  • بانک تجارت                          ۵۱%
  • گروه مالی ملت                 ۲۷.۷۵%
  • آرمان نوین فرزانگان صبا     ۲۱.۲۵%

نوع فعالیت:

محصولات شیمیایی از جمله حلالهای آلی، پارافینی، اتیل استات، متیل استات، نرمال بوتیل استات تولید می‌نماید.

طرح توسعه شرکت واحد ایزوپروپانول (IPA) به ظرفیت ۴۰ هزار تن در سال با درصد پیشرفت فیزیکی ۷۰% می‌باشد.