شرکت آرمان نوین ارمغان صبا (سهامی خاص) در تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۹ به شماره ثبت ۵۲۶۹۴۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۶۲۷۱۴۰ به منظور سرمایه‌گذاری در ۳۰% سهام شرکت پترو ثمین سپاهان در اداره ثبت شرکتهای تهران به آدرس: خیابان شهید مطهری، خیابان علی اکبری، نبش کوچه حاج محمدیان، ساختمان پارسا، پلاک ۴، واحد ۸ به ثبت رسیده است.

سرمایه ثبت و پرداخت شده شرکت ۱۰۰ میلیارد ریال می باشد.

شرکت آرمان نوین پیشگامان صبا دارنده ۴۶% از سهام این شرکت می باشد.

سرمایه پذیر:

شرکت صنایع شیمیایی پترو ثمین سپاهان در تاریخ ۱۳۸۵/۱۲/۱۲ به شماره ثبت ۲۹۵۷۷ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۰۱۸۱۶ در اداره ثبت شرکتهای اصفهان به آدرس: شهرضا، شهرک صنعتی رازی، خیابان فاز ۱، خیابان رنگ سازان، بلوک ۴ پلاک ۳۶ به ثبت رسیده است.

سرمایه ثبت و پرداخت شده شرکت ۱،۶۷۰ میلیارد ریال می‌باشد.

سهامداران شرکت به شرح ذیل می باشد:

  • بانک صادرات                                         ۶۹%
  • آرمان نوین ارمغان صبا                             ۳۰%
  • سرمایه گذاری عمران و توسعه اوج سپهر        ۱%

نوع فعالیت: 

این شرکت در حال احداث پروژه دو اتیل هگزانول (۲EH) با ظرفیت ۷۰ هزار تن درسال و درصد پیشرفت فیزیکی حدود ۴۲% می‌باشد.