شرکت آرمان نوین صدرا گستر جنوب

شرکت آرمان نوین صدرا گستر جنوب (سهامی خاص) در تاریخ 1401/08/16 به شماره ثبت 604411 و شناسه ملی 14011639895 در اداره ثبت شرکتهای تهران و با هدف سهامداری در شرکت صدرا شیمی خوزستان به ثبت رسیده است. سرمایه ثبت و پرداخت شده شرکت 100 میلیون ریال می‌باشد.

شرکت آرمان نوین پیشگامان صبا دارنده 44.99% سهام این شرکت می‌باشد.


سرمایه پذیر: 

شرکت صدرا شیمی خوزستان (سهامی خاص) در تاریخ ۱۳۹۱/۱۰/۲۸ به شماره ثبت ۴۱۰۰۱ و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۳۳۵۵۹۸ در اداره ثبت شرکتهای خوزستان به ثبت رسیده است.

سرمایه ثبت و پرداخت شده شرکت ۵۰ میلیارد ریال می‌باشد.

نوع فعالیت:

این شرکت پروژه‌ای فعال در زمینه تولید بنزن و بنزین است.


سهامداران شرکت صدرا شیمی خوزستان به شرح زیر است:

  • شرکت پتروشیمی مارون                   50%
  • شرکت صنایع تکمیلی مارون             0.5%
  • شرکت تینا تدبیر مارون                   0.5%
  • شرکت آرمان نوین صدرا گستر جنوب  49%
  • شرکت آرمان نوین پیشگامان صبا      0.5%
  • شرکت امید اندیشه سپاهان            0.5 %