شرکت صدرا شیمی خوزستان

شرکت صدرا شیمی خوزستان (سهامی خاص) در تاریخ ۱۳۹۱/۱۰/۲۸ به شماره ثبت ۴۱۰۰۱ و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۳۳۵۵۹۸ در اداره ثبت شرکتهای خوزستان به ثبت رسیده است.

سرمایه ثبت و پرداخت شده شرکت ۵۰ میلیارد ریال می‌باشد.

نوع فعالیت:

این شرکت پروژه ای فعال در زمینه تولید بنزن و بنزین است.

شرکت سرمایه گذاری آرمان نوین پیشگامان صبا دارنده ۴۵% از سهام این شرکت می‌باشد.

سهامداران این شرکت به زیر است:

  • شرکت آرمان نوین پیشگامان صبا                  ۴۵%
  • شرکت آرمان گستر فرزانگان سپاهان     ۸.۷۵۰۵ %
  • شرکت امید اندیشه سپاهان                ۸.۷۵۰۵ %
  • اشخاص حقیقی                                 ۳۷.۴۹۹%