تهران، خیابان مطهری، خیابان علی اکبری، نبش کوچه حاج محمدیان، ساختمان پارسا، پلاک 4، طبقه سوم، واحد 8 و 9

اخبار و رویدادها

ادامه مطلب
افزایش سرمایه شرکت پتروشیمی صدرا خوزستان

افزایش سرمایه شرکت پتروشیمی صدرا خوزستان

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1402/06/30 سرمایه شرکت صدرا شیمی خوزستان از 50 به 1500 میلیارد ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران افزایش یافت. این موضوع در روزنامه رسمی 22892 مورخ 1402/08/02 انتشار یافته است.  ...
ادامه مطلب
مشارکت با شرکت پتروشیمی مارون در شرکت کوثر صنعت پارسیان

مشارکت با شرکت پتروشیمی مارون در شرکت کوثر صنعت پارسیان

قرارداد فروش سهام شرکت کوثر صنعت پارسیان  در تاریخ 1402/02/17 با شرکت پتروشیمی مارون منعقد گردید.  مطابق با صورتجلسه هیات مدیره نقل و انتقال سهام شرکت کوثر صنعت پارسیان از تاریخ 1402/02/18 شرکت پتروشیمی مارون دارنده 51% سهام این شرکت است. ...
ادامه مطلب
مشارکت با شرکت پتروشیمی مارون در شرکت صنایع پتروشیمی ابن سینا همدان

مشارکت با شرکت پتروشیمی مارون در شرکت صنایع پتروشیمی ابن سینا همدان

قرارداد فروش سهام شرکت پتروایمن غدیر در شرکت پتروشیمی ابن سینا همدان در تاریخ 1401/12/24 با شرکت پتروشیمی مارون منعقد گردید.  مطابق با صورتجلسه هیات مدیره نقل و انتقال سهام شرکت پتروشیمی ابن سینا همدان از تاریخ 1401/12/25 شرکت پتروشیمی مارون دارنده 51% سهام شرکت پتروشیمی ابن سینا ...
ادامه مطلب
قرارداد خرید ۳۴.۲% از سهام شرکت پارس پرند حیان

قرارداد خرید ۳۴.۲% از سهام شرکت پارس پرند حیان

قرارداد خرید ۳۴.۲% از سهام شرکت پارس پرند حیان در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ منعقد و  درصد سرمایه گذاری در سهام شرکت مذکور به ۶۶.۴% افزایش پیدا نمود و بر اساس آن آقای عباس روستایی به عنوان نماینده سهام به شرکت مذکور معرفی گردید....