اعضاء هیات مدیره:

بر اساس صورتجلسه مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۴ هیات مدیره که در روزنامه شماره ۲۲۳۲۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۶  روزنامه رسمی به ثبت رسیده است اعضاء هیات مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب شده اند:

mr
محمدرضا محمدرضایی رییس هیات مدیره (موظف)
abbas-e1475655365556
عباس روستایی مدیرعامل و نایب رییس (موظف)
WhatsApp Image 2022-08-29 at 4.36.31 PM copy 2
علیرضا محمدرضایی عضو هیات مدیره (موظف)