تهران، خیابان مطهری، خیابان علی اکبری، نبش کوچه حاج محمدیان، ساختمان پارسا، پلاک 4، طبقه سوم، واحد 8 و 9

اعضاء هیات مدیره:

بر اساس صورتجلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۴ هیات مدیره که در روزنامه شماره ۲۲۳۲۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۶  روزنامه رسمی به ثبت رسیده است اعضاء هیات مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب شده اند:

عکس شخصی
محمدرضا محمدرضایی رییس هیات مدیره (موظف)
abbas-e1475655365556
عباس روستایی مدیرعامل و نایب رییس (موظف)
adam
علیرضا محمدرضایی عضو هیات مدیره (موظف)