تهران، خیابان مطهری، خیابان علی اکبری، نبش کوچه حاج محمدیان، ساختمان پارسا، پلاک 4، طبقه سوم، واحد 8 و 9

نام و نام خانوادگی : عباس روستایی

سوابق تحصیلی:

 • لیسانس حسابداری
 • فوق لیسانس مدیریت مالی

سوابق اجرایی:

 • رییس هیات مدیره شرکت آرمان نوین ارمغان صبا
 • رییس هیات مدیره شرکت پارس پرند حیان
 • نایب رییس هیات مدیره شرکت صنایع شیمیایی پترو ثمین سپاهان
 • عضو هیات مدیره شرکت صنایع پتروشیمی ابن سینا همدان
 • عضو هیات مدیره آرمان نوین فرزانگان صبا
 • معاون مالی واقتصادی وعضو هیات مدیره سابق شرکت حفاری واکتشاف انرژی گستر پارس
 • معاون مالی واقتصادی وعضو هیات مدیره سابق شرکت سرمایه گذاری برق وانرژی غدیر
 • مدیر مالی سابق صنایع برق و انرژی صبا
 • نایب رییس هیات مدیره سابق شرکت توسعه برق غدیر اکسین
 • نایب رییس هیات مدیره سابق شرکت مدیریت تولید نیروی برق مشهد
 • عضو هیات مدیره سابق شرکت رعد انرژی آریا