نام و نام خانوادگی:  محمدرضا محمدرضایی

سوابق تحصیلی:

  • لیسانس حسابداری
  • فوق لیسانس مدیریت مالی

 سوابق اجرایی:

  • رییس هیات مدیره شرکت صنایع پتروشیمی ابن سینا همدان
  • نایب رییس هیات مدیره شرکت آرمان نوین فرزانگان سپاهان
  • مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت آرمان نوین ارمغان سپاهان
  • رییس هیات مدیره کوثر صنعت پارسیان
  • رییس هیات مدیره سابق شرکت حامی فولاد ایرانیان
  • عضو هیات مدیره سابق شرکت پویش بازرگان ذوب آهن اصفهان
  • معاون مالی و اداری و عضو هیات مدیره سابق شرکت صنایع برق و انرژی صبا