سرمایه‌گذاری در ۱۱.۱۶۹ درصد از سهام شرکت پترو ایمن غدیر(سهامی خاص) این شرکت دارنده ۷۷ درصد از سهام شرکت صنایع پتروشیمی ابن سینا همدان می باشد.