شرکت آرمان نوین ارمغان صبا

شرکت آرمان نوین ارمغان صبا (سهامی خاص) در تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۹ به شماره ثبت ۵۲۶۹۴۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۶۲۷۱۴۰ به منظور سرمایه‌گذاری در ۳۰% سهام شرکت پترو ثمین سپاهان در اداره ثبت شرکتهای تهران به آدرس: خیابان شهید مطهری، خیابان علی اکبری، نبش کوچه حاج محمدیان، ساختمان پارسا، پلاک ۴، واحد ۸ به ثبت رسیده است.

سرمایه ثبت و پرداخت شده شرکت ۱۰۰ میلیارد ریال می باشد.

شرکت آرمان نوین پیشگامان صبا دارنده ۵۳.۵% از سهام این شرکت می باشد.

شرکتهای سرمایه پذیر:

الف- شرکت صنایع شیمیایی پترو ثمین سپاهان در تاریخ ۱۳۸۵/۱۲/۱۲ به شماره ثبت ۲۹۵۷۷ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۰۱۸۱۶ در اداره ثبت شرکتهای اصفهان به آدرس: شهرضا، شهرک صنعتی رازی، خیابان فاز ۱، خیابان رنگ سازان، بلوک ۴ پلاک ۳۶ به ثبت رسیده است.

سرمایه ثبت و پرداخت شده شرکت ۱،۷۷۰ میلیارد ریال می‌باشد.

سهامداران شرکت به شرح ذیل می باشد:

  • بانک صادرات                                        ۶۹%
  • آرمان نوین ارمغان صبا                            ۳۰%
  • سرمایه گذاری عمران و توسعه اوج سپهر       ۱%

نوع فعالیت: 

این شرکت در حال احداث پروژه دو اتیل هگزانول (۲EH) با ظرفیت ۷۰ هزار تن درسال و درصد پیشرفت فیزیکی حدود ۴۲% می‌باشد.

ب-شرکت پتروایمن غدیر (سهامی خاص) در تاریخ ۱۳۸۷/۰۶/۱۹ به شماره ثبت ۳۴۸۴۰ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۱۱۱۲۰۸ به منظور تولید مواد اولیه و نهایی صنایع شیمیایی و پترو شیمیایی در اداره ثبت شرکت های اصفهان به آدرس: اصفهان ، خیابان ارتش، کوچه شهید خدا رحمی، پلاک ۸۲ به ثبت رسیده است.

سرمایه ثبت و پرداخت شده شرکت ۵۱ میلیارد ریال می باشد.

سهامداران این شرکت به شرح زیر است:

  • شرکت آرمان نوین ارمغان صبا                         ۳۷.۹۲۲%
  • شرکت آرمان نوین فرزانگان صبا                       ۳۷.۹۲۲%
  • شرکت آرمان نوین پیشگامان صبا                    ۱۱.۱۶۹%
  • شرکت امید اندیشه سپاهان                         ۶.۴۹۴  %
  • شرکت آرمان گستر فرزانگان صبا                     ۶.۴۹۴ %

نوع فعالیت: 

این شرکت در حال حاضر دارنده ۷۷ درصد از سهام شرکت صنایع پتروشیمی این سینا همدان با رشد فیزیکی ۱۱ درصد می باشد که فعالیت آن تولید محصولات شیمیایی از جمله  اتیلن اکساید، اتانول آمین، گلایکول اتر و اتواکسیلاتها را پس از پایان پروژه در دست تکمیل، تولید خواهد بود.