تهران، خیابان مطهری، خیابان علی اکبری، نبش کوچه حاج محمدیان، ساختمان پارسا، پلاک 4، طبقه سوم، واحد 8 و 9

شرکت آرمان نوین ارمغان صبا

شرکت آرمان نوین ارمغان صبا (سهامی خاص) در تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۹ به شماره ثبت ۵۲۶۹۴۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۶۲۷۱۴۰ به منظور سرمایه‌گذاری در ۳۰% سهام شرکت صنایع پترو ثمین سپاهان در اداره ثبت شرکتهای تهران به آدرس: خیابان شهید مطهری، خیابان علی اکبری، نبش کوچه حاج محمدیان، ساختمان پارسا، پلاک ۴، واحد ۸ به ثبت رسیده است.

سرمایه ثبت و پرداخت شده این شرکت ۱۰۰ میلیارد ریال می باشد.

شرکت آرمان نوین پیشگامان صبا دارنده ۵4% از سهام این شرکت می باشد.


شرکتهای سرمایه پذیر:

شرکت صنایع شیمیایی پترو ثمین سپاهان در تاریخ ۱۳۸۵/۱۲/۱۲ به شماره ثبت ۲۹۵۷۷ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۰۱۸۱۶ در اداره ثبت شرکتهای اصفهان به آدرس: شهرضا، شهرک صنعتی رازی، خیابان فاز ۱، خیابان رنگ سازان، بلوک ۴ پلاک ۳۶ به ثبت رسیده است.

سرمایه ثبت و پرداخت شده شرکت 2،350 میلیارد ریال می‌باشد.


سهامداران این شرکت صنایع شیمیایی پترو ثمین سپاهان به شرح ذیل می باشد:

  • سرمایه گذاری خوارزمی                            ۶۹%
  • آرمان نوین ارمغان صبا                            ۳۰%
  • سرمایه گذاری عمران و توسعه اوج سپهر       ۱%


نوع فعالیت: 

این شرکت در حال احداث پروژه دو اتیل هگزانول (۲EH) با ظرفیت ۷۰ هزار تن درسال و درصد پیشرفت فیزیکی حدود ۴۲% می‌باشد.