شرکت آرمان نوین فرزانگان صبا

شرکت آرمان نوین فرزانگان صبا (سهامی خاص) در تاریخ ۱۳۹۷/۰۲/۱۱ به شماره ثبت ۵۲۵۷۳۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۵۶۰۹۸۲ به منظور سرمایه‌گذاری در ۲۱.۲۵% سهام شرکت صنایع شیمیایی پترو ایمن سپاهان در اداره ثبت شرکت های تهران به آدرس: خیابان شهید مطهری، خیابان علی اکبری، نبش کوچه حاج محمدیان، ساختمان پارسا، پلاک ۴، واحد ۸ به ثبت رسیده است.

سرمایه ثبت و پرداخت شده شرکت ۱۰۰ میلیارد ریال می باشد.

شرکت آرمان نوین پیشگامان صبا دارنده ۵۲% از سهام این شرکت می باشد.

شرکتهای سرمایه پذیر: 

الف- شرکت پتروشیمی آرمان سپاهان در تاریخ ۱۳۸۴/۱۱/۰۴ به شماره ثبت ۲۶۳۷۸ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۷۱۳۱۵ در اداره ثبت شرکتهای اصفهان به آدرس: شهرضا، شهرک صنعتی رازی، خیابان فاز ۱، خیابان رنگ سازان، بلوک ۴ پلاک ۳۷ به ثبت رسیده است.

سرمایه ثبت و پرداخت شده شرکت ۱،۷۲۰ میلیارد ریال می باشد.

سهامداران شرکت به شرح ذیل می باشد:

  • بانک تجارت                                    ۸.۳۰ %
  • شرکت سرمایه گذاری ایرانیان             ۴۲.۷%
  • گروه مالی ملت                              ۲۷.۷۵%
  • شرکت آرمان نوین فرزانگان صبا          ۲۱.۲۵%

نوع فعالیت: 

طرح توسعه شرکت واحد ایزوپروپانول (IPA) به ظرفیت ۴۰ هزار تن در سال با درصد پیشرفت فیزیکی ۷۰% می‌باشد.

ب-شرکت پتروایمن غدیر (سهامی خاص) در تاریخ ۱۳۸۷/۰۶/۱۹ به شماره ثبت ۳۴۸۴۰ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۱۱۱۲۰۸ به منظور تولید مواد اولیه و نهایی صنایع شیمیایی و پترو شیمیایی در اداره ثبت شرکت های اصفهان به آدرس: اصفهان ، خیابان ارتش، کوچه شهید خدا رحمی، پلاک ۸۲ به ثبت رسیده است.

سرمایه ثبت و پرداخت شده شرکت ۵۱ میلیارد ریال می باشد.

سهامداران این شرکت به شرح زیر است:

  • شرکت آرمان نوین ارمغان صبا                         ۳۷.۹۲۲%
  • شرکت آرمان نوین فرزانگان صبا                       ۳۷.۹۲۲%
  • شرکت آرمان نوین پیشگامان صبا                    ۱۱.۱۶۹%
  • شرکت امید اندیشه سپاهان                         ۶.۴۹۴  %
  • شرکت آرمان گستر فرزانگان صبا                     ۶.۴۹۴ %

نوع فعالیت: 

این شرکت در حال حاضر دارنده ۷۷ درصد از سهام شرکت صنایع پتروشیمی این سینا همدان با رشد فیزیکی ۱۱ درصد می باشد که فعالیت آن تولید محصولات شیمیایی از جمله  اتیلن اکساید، اتانول آمین، گلایکول اتر و اتواکسیلاتها را پس از پایان پروژه در دست تکمیل، تولید خواهد بود.