تهران، خیابان مطهری، خیابان علی اکبری، نبش کوچه حاج محمدیان، ساختمان پارسا، پلاک 4، طبقه سوم، واحد 8 و 9

شرکت آرمان نوین فرزانگان صبا

شرکت آرمان نوین فرزانگان صبا (سهامی خاص) در تاریخ ۱۳۹۷/۰۲/۱۱ به شماره ثبت ۵۲۵۷۳۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۵۶۰۹۸۲ به منظور سرمایه‌گذاری در ۲۱.۲۵% سهام شرکت پتروشیمی آرمان سپاهان در اداره ثبت شرکت های تهران به آدرس: خیابان شهید مطهری، خیابان علی اکبری، نبش کوچه حاج محمدیان، ساختمان پارسا، پلاک ۴، واحد ۸ به ثبت رسیده است. 

سرمایه ثبت و پرداخت شده این شرکت ۱۰۰ میلیارد ریال می باشد.

شرکت آرمان نوین پیشگامان صبا دارنده ۵۲% از سهام این شرکت می باشد.


شرکتهای سرمایه پذیر: 

الف- شرکت پتروشیمی آرمان سپاهان در تاریخ ۱۳۸۴/۱۱/۰۴ به شماره ثبت ۲۶۳۷۸ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۷۱۳۱۵ در اداره ثبت شرکتهای اصفهان به آدرس: شهرضا، شهرک صنعتی رازی، خیابان فاز ۱، خیابان رنگ سازان، بلوک ۴ پلاک ۳۷ به ثبت رسیده است.

سرمایه ثبت و پرداخت شده شرکت ۱،۷۲۰ میلیارد ریال می باشد.


سهامداران شرکت پتروشیمی آرمان سپاهان به شرح ذیل می باشد:

  • بانک تجارت                                    ۸.۳۰ %
  • شرکت سرمایه گذاری ایرانیان             ۴۲.۷%
  • گروه مالی ملت                              ۲۷.۷۵%
  • شرکت آرمان نوین فرزانگان صبا          ۲۱.۲۵%


نوع فعالیت: 

طرح توسعه شرکت واحد ایزوپروپانول (IPA) به ظرفیت ۴۰ هزار تن در سال با درصد پیشرفت فیزیکی ۷۰% می‌باشد.