شرکت پترو ایمن غدیر

شرکت پترو ایمن غدیر (سهامی خاص) در تاریخ ۱۳۸۷/۰۶/۱۹ به شماره ثبت ۳۴۸۴۰ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۱۱۱۲۰۸ به منظور تولید مواد اولیه و نهایی صنایع شیمیایی و پترو شیمیایی در اداره ثبت شرکت های اصفهان به آدرس: اصفهان ، خیابان ارتش، کوچه شهید خدارحمی، پلاک ۸۲ به ثبت رسیده است.

سرمایه ثبت و پرداخت شده شرکت ۵۱ میلیارد ریال می باشد.

شرکت آرمان نوین پیشگامان صبا دارنده 49.9% از سهام این شرکت می باشد.

سرمایه پذیر: 

شرکت صنایع پتروشیمی ابن سینا همدان در تاریخ ۱۳۹۰/۱۰/۲۸ به شماره ثبت ۲۲۹ و شناسه ملی ۱۰۸۲۰۰۹۹۸۸۰ در اداره ثبت شرکتهای همدان به آدرس: همدان، شهرستان فامنین، روستای جهان آباد، منطقه ویژه اقتصادی جهان آباد به ثبت رسیده است.

سرمایه ثبت و پرداخت شده شرکت ۴۰۰ میلیارد ریال می باشد.

سهامداران شرکت به شرح ذیل می باشد:

  • شرکت پتروشیمی مارون                              50.5%
  • شرکت صنایع تکمیلی مارون                         0.25%
  • شرکت تینا تدبیر مارون                               0.25%
  • شرکت صنایع پتروایمن غدیر                           29%
  • شرکت ملی صنایع پتروشیمی                          ۲۰%

نوع فعالیت:

محصولات شیمیایی از جمله  اتیلن اکساید، اتانول آمین، گلایکول اتر و اتواکسیلاتها را پس از پایان پروژه در دست تکمیل، تولید خواهد نمود.