سرمایه‌گذاری در ۴۵ درصد از سهام شرکت صدرا شیمی خوزستان(سهامی خاص) ، شرکت مذکور پروژه فعال در زمینه تولید بنزن و بنزین می‌باشد.