قرارداد خرید ۴۷.۵% از سهام شرکت فولادگران ابتکار نوین ایرانیان در تاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۰۱ منعقد و بر اساس آن آقای مرتضی نریمانی به عنوان نماینده سهام به شرکت مذکور معرفی گردید.