قرارداد فروش ۴۷.۵% از سهام شرکت فولادگران ابتکار نوین ایرانیان در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ منعقد و شرکت مذکور از لیست سرمایه گذاری های این شرکت خارج گردید.